تعداد بازدید ها: 87201
   

شیرین ، خنک ، دلچسب و آبدار

آنکه حساب پاکست از محاسبه چه باکست
جمعه 2 تیر 1391 ساعت 11:53 | | نوشته ‌شده به دست امید | ( نظرات (9) )


به گرمـــــک دوش گفتا هندوانه

شتـــــر در خواب بیند پنبه دانه


برای گرمی ِ خود مـــــرغ عاقل

نمی سوزد به آتــــــش آشیانه


بهای هسته ای بودن چقدرست؟!

یکی پاسخ بگوید عاقـــــــــلانه


ترا نفت و غنی سازی چه سودی؟!

اگر حاصل نیایـــــــــد آب و دانه


جهان آرامش از دست کسی برد

که شــــر در سر ندارد موذیانه


به بدنامی چناچه شهره گشتی

نباشد چاره ی آن هی بهانهاگر در سر نداری قصد حیله

مکن در پرده بازی محرمانه


هرآنکس از بدی دل کرده عریان

نمی پوشد لباس مجرمانه


چناچه بی گناهی، چهر بگشا !

بجای فحش و خشم و تازیانه


نکوخو باش تا خوبت ببینند

به خوبی شهره گردی در زمانه


به خوشنامی هرآنکس زندگی کرد

به دنیــــا نـــــــــام او شد جاودانه


 

گرمک نوشت:


این قضیه انرژی هسته ای و مذاکرات نافرجام ایران با 1+5 به این زودی ها تمام نمی شود.

تا قسم حضرت عباس و دم خروس هست بحث و جدل ها ادامه دارد.

تنها این وسط دودش است که نصیب چشم ما می شود.مخلص کلام: آنقدر پاک باش که هیچ تهمتی به آن رنگ تعلق نگیرد.