تعداد بازدید ها: 87201
   

شیرین ، خنک ، دلچسب و آبدار

افتادگی آموز اگر طالب فیضی!
یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ساعت 13:19 | | نوشته ‌شده به دست امید | ( نظرات (21) )


از بهــــر چیــــــز ناچیــــز       خلـق خــــــدا میاویـــز


افتــــــاده باش با خلــــق       از قلـــــــدری بپرهیــز


هرکس که گردن افراخت       خشم خــــدا کنــد ریز


بـــــالا نمــــــی پسنــدد        حتــی پیامبـــرش نیز


بالا کســـــــی نمانــــده        هرچنــد شــــــاه پرویز


در خـــــــاک کرده بسیار        امثـــــال هرچه چنگیز


گر بر بلنــــــدی هستـی        از جای خویش برخیز


با خلـــــــق مهـربان باش       تا حـــق کند دل انگیز


 


گرمک نوشت:


دیروز وقتی از محل کار به منزل می رفتم حال مزاجی ام دگرگون شد. تا رسیدم خانه کن فیکون شدم.


به اصرار خانمم رفتیم دکتر، وقتی برای گرفتن نسخه نزدیک داروخانه پارک کرده بودم، بعلت باریکی خیابان خودرویی از روبرو مرتب به من اشاره می کرد که راه را باز کنم  تا بتواند رد شود.


زیاد اعتنا نکردم همین شد که با هم درگیری لفظی و در نهایت دست به گریبان شدیم.


بهر حال از هم جدا شدیم اما کلی از رفتار زشت خود احساس شرم کردم.


از دیروز مرتب به خودم می گویم : امید خجالت بکش! فرهنگ و ادبت کجا رفته؟!!!